Aktualności
rok 2011
rok 2010
rok 2008
rok 2007
rok 2006
Zamówienia publiczne/przetargi
rok 2007
Działalność
Informacje ogólne
Podstawowe dane Biura Obsługi Socjalnej
Regulamin organizacyjny
Budżet
Przyjęcia interesantów
Statut
Dostęp do informacji publ.
Dostęp obywateli do informacji publiczej
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Informator Interesanta
Wsólny Fundusz Mieszkaniowy
ZFŚS emerytów i rencistów nauczycieli
Fundusz zdrowotny nauczycieli
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty
Pozostałe sprawy
Kontakt
Kontakt
Pobierz na skróty :
Wniosek o udzielenie pożyczki
Regulamin
Regulamin ZFŚS

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Wałbrzychu

Pliki do pobrania:

Statut MPKZP
Regulamin pożyczek MPKZP
Zmiana wysokości pożyczek - uchwała zarządu
Wniosek
Deklaracja MPKZP

Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty w Wałbrzychu ma swoją siedzibę przy ul. Słowackiego 23a-24.

  • Kasa zrzesza 2 250 członków w tym 400 emerytów ze 108 placówek oświatowo-wychowawczych podległych gminie Wałbrzych oraz Starostwu Powiatowemu
  • Posiedzenie Zarządu MPKZP odbywa się w każdą drugą środę miesiąca.

 

 

 
© copyright 2006